Etusivulle header image 2  
taideviikko Riihimäellä 11.-20.9.2009

 
 

TAITEEN VOIMA -SEMINAARI

THE STRENGTH OF ART SEMINAR

 

18.9.2009 KLO 9:15 - 16:00 Riihimäen Taidemuseossa Art Museum Of Riihimäki

MUUTTUVA KAUPUNKIKUVA A CHANGING CITY

Muuttuva kaupunkikuva nostaa esiin kysymyksiä: Mikä on ympäristön merkitys ihmiselle, entä taiteen merkitys ympäristössä? Miten edistetään taiteen voimauttavaa vaikutusta elämässä - ja kaupunkikuvassa?

OHJELMA

9:15

Rekisteröityminen ja aamukahvi

9:30

Taidemuseon KIERRÄTYSTÄ -näyttelyyn tutustuminen,
esittelijöinä museon amanuenssi Soile Haapala ja Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton pääsihteeri Harri Hirvonen

10:00

TERVETULOA - SEMINAARIN AVAUS
seminaarin puheenjohtaja kulttuuritoimittaja Jonni Roos, Hämeenlinna

10:15

LUOVUUDEN VOIMA
Elämä taideteoksena. Luovuus voimavarana. Luovuus tehokkuutena. Luovuus onnena. Luovuus ihmisyytenä, avoimuutena, intohimona, rohkeutena. Kasvatustieteen tohtori Jussi T. Koski tarkastelee esityksessään luovuuden perimmäisiä kysymyksiä. Mistä luova voima rakentuu? Mihin sitä tarvitaan? Miksi luovuus on ihmisen velvollisuus itseään kohtaan?

11:15

Tauko

11:30

”OCCUPANCY” ASUKKUUS
Englantilainen taiteilija Samatha Epps keskustelee jäljistä, joita jää urbaanin ympäristön pintoihin, kun kaupunki muuttuu ajan kuluessa. Tämä vaikuttaa tulkintaamme paikasta. Usein jäljet syntyvät toistuvasta liikkeestä tai prosessista, missä vahingot ja kulumat voivat paljastaa tekijästä tai paikan aiemmasta käytöstä yhtä paljon kuin tarkoitukselliset merkit tai muistiinpanot.

12:15

Lounastunti

13:15

MUOTOUTUVA KAUPUNKIKUVA
Määritteleekö tila meidät vai määrittelemmekö me ympärillämme olevaa tilaa? Mikä on kaupungissa liikkuvien ihmisten paikka tai osallisuus siinä? Entä mikä voisi olla yhteisötaiteen merkitys kaupunkitilassa? Alustuksen pitää kuvataiteilija, kuvataideterapeutti Satu Bethell.

14:00

Iltapäiväkahvi

14:15

”SPACE” TILA
Ruotsalainen taiteilija Lisa Torell puhuu tilasta ja identiteetistä. Erilaisilla tiloilla on eri identiteetti. Jotkut paikat ovat ohikulkupaikkoja, toiset taas levähtämistä varten. Se mitä tilalta odotetaan muuttuu riippuen paikan dramaturgiasta.

15:00

Tauko

15:15

VALOINSTALLAATIO KAUPUNKITILASSA
Alustuksen pitää valaistussuunnittelija Jukka Korpihete.

15:45

KESKUSTELU JA KOMMENTIT puheenjohtaja Jonni Roosin johdolla  

16:00

Seminaari päättyy 

 

THE STRENGTH OF ART - seminar
A Changing City


The theme A Changing City asks questions such as: What is the environments meaning to people?, what about the meaning of art in the environment? Towns and cities are built based on the economy; Are we taking in to consideration the peoples well being and comfort or the areas originality and development?

Art in the town’s environment, diverse art happenings reflect a positive impression on the town’s image and give a boost to the attractiveness of the area, people and industry.
What stops us from including art into the town planning? How do we increase arts strengthening impression on life and the town?

 

9:15

Registration / morning coffee

9:30

The Art Museums Recycling –Exhibition; Introduction to exhibition, museum curator Soile Haapala

10:00

Welcome,
seminars chairman Jonni Roos, Cultural journalist, Hämeenlinna

10:15

THE POWER OF CREATIVITY
Life as a work of art.  Creativity as a resource. Creativity as efficiency. Creativity as happiness. Creativity as humanity, openness, passion, courage. Doctor of Educational Science Jussi T. Koski considers in his presentation the ultimate of creativity. What does power of creativity consist of? What is it needed for? Why creativity is a human being’s duty towards oneself?

11:15

Break

11:30

OCCUPANCY
Visual artist Samatha Epps from England discusses the traces left upon the surfaces of the urban environment as the city changes over time, and how this can inform our reading of a place.  Traces are often left as a result of a repetitive movement or process, where accidents and erasures can reveal as much as intentional marks or jottings about their maker or the previous use of the site.

12:15

Lunch

13:15

TRANSFORMING CITYSCAPE
Does the space around us define us or do we define the space we live in? What is the role of people and their interaction in the city? What could be the meaning of community art in cityscape? A presentation by Visual artist and Visual arts therapist Satu Bethell.

14:00

Afternoon coffee

14:15

SPACE
Visual artist Lisa Torell from Sweden talks about space and identity.
Different spaces have different identity. Some places are for passing, others for resting, the expectation changes depending on the dramaturgy of the place.

15:00

Break

15:15

LIGHT INSTALLATION IN CITYSPACE
Lighning designer Jukka Korpihete gives a presentation.

15:45

Comments and discussions

16:00

The seminar ends

 

 
 
 

art pieces and places


product image 1
places in the city

product image 2
Telluskuja Peltosaaressa.