Etusivulle ARS HÄME 09 -TAIDEVIIKKO RIIHIMÄELLÄ lue lisää>ART WEEK IN RIIHIMÄKI 2009 read more>  
taideviikko Forssassa 21.-29.8.2010


 

TAIDEVIIKOLLA TAPAHTUU!

xxIt’s all happening in the Arts Week!

Hämäläinen taideviikko levittäytyy elokuussa Forssaan. ARS HÄME '10 -taideviikon teemana on TEHDAS. Toista kertaa järjestettävä taideviikko koostuu useista taiteen ja kulttuurin tapahtumista.

The Häme Arts Week will come to Forssa in August. This years' theme is THE FACTORY and it will include a variety of arts and cultural events.   

Taideviikon runko rakentuu näyttelyistä, työpajoista ja seminaarista. Sisällön kaikki osat linkittyvät kiinteästi toisiinsa ja tapahtuma keskittyy kaupungin keskustaan. Ympäristö ja uusiokäyttö ovat teemassa mukana: taideviikolla kierrätetään niin ajatuksia, ideoita, materiaaleja kuin tapahtuman teemaakin kuvataiteesta teatteriin, musiikista kirjallisuuteen.

The Arts Week is composed of exhibitions, workshops and seminars. All the contents of the Arts Week are closely linked to one another and are centred around the middle of the town. Reuse and the environment are the accompanying themes: during the Arts Week we will collect thoughts and ideas as well as materials as we move from visual arts to music and literature.

Tapahtuman sisältöjä ovat mm. tekstiili- ja lasitaidenäyttelyt sekä teollisen tekstiilin historianäyttely Finlaysonalueella, Kutomolla; ympäristötaiteen näyttely Loimijoen rannalla, työpajoja, seminaareja, kirjallisuusaiheita sekä musiikkia.

The event includes, for example, textile and glass artworks’ exhibitions, as well as an exhibition of the history of industrial textiles in Finlayson’s Kutomo; then an environmental art exhibition on the banks of the River Loimi, workshops for different target groups, an Arts seminar as well as theatre performances.

Lasi- ja tekstiilitaidenäyttelyyn osallistuu taiteilijoita niin Hämeestä kuin muualtakin. Joen varrelle nousee TEOKSET TAIVASALLA -ympäristötaiteen näyttely ja Kuhankosken Killan jäsenistö esittelee teoksiaan omassa näyttelyssään. Killan ulkoilmanäyttely laskeutuu pitkästä aikaa sillan alle. Tapahtuman kirjallinen kirjo ulottuu sarjakuvanäyttelystä työpajoihin ja kirjailijatapaamisiin.

Artists from Häme as well as other locations will exhibit glass and textile artworks. Beside the river the Land Art exhibition will be constructed and Hame artists will be invited to participate. Kuhankoski Kilta´s  members will also exhibit their own work in their own exhibition. Kilta´s outdoor exhibition spreads all along the river and under the bridge for an extended period of time. The event’s literary content extends to a comic art workshop and meetings with writers.

Jo maaliskuussa pidetyssä ensimmäisessä seminaarissa käsiteltiin mm. Forssan roolia Suomen tekstiiliteollisuudessa, suunnitelmaa valtakunnallisen tekstiilimuseon perustamisesta ja tyhjentyneiden tilojen kiinnostavuutta luovan alan yrittäjien näkökulmasta.

Keskustelu jatkuu elokuussa seminaarissa muiden aiheiden ohella.

In the first seminar held in March, Forssa’s role within Finland’s textile industry was presented. The establishment of a national textile museum was discussed and the use of empty space in buildings from the perspective of entrepreneurs within the field of the Arts. The discussion will continue in August’s art seminar, along with other issues.

Forssaviikko ja Forssan Mykkäelokuvafestivaalit ovat samaan aikaan: taideviikon aikana voi nauttia monipuolisesta kulttuuritarjonnasta aamusta iltamyöhään.

Forssa week and Forssa´s Silent Film Festival are scheduled at the same time. During the arts week you can enjoy a variety of cultural offerings from early morning to late in the evening.

Taide, hyvinvointi, asumisviihtyvyys

Art, wellbeing and living environment.

Tapahtumalla halutaan tavoittaa ammattitaiteilijoiden ja taiteen harrastajien lisäksi taiteen ja kulttuurin aktiivikuluttajia ja alueen asukkaita.

The event aims to reach professional artists as well as amateurs, together with active art-lovers and the local residents

Taideviikko tehdään yhteistyössä kulttuuri-toimijoiden, kaupungin, kuvataideyhdistysten ja alueen yritysten kanssa. Se kokoaa yhteen joukon taiteen ammattilaisia ja kutsuu paikkakuntalaisia teeman ääreen pohtimaan taiteen merkitystä arjessa esimerkiksi hyvinvoinnin, terveyden ja asumisviihtyvyyden kannalta.

The arts week is held in co-operation with the arts’ community and local businesses. It unites art professionals into one entity and invites local residents to consider the meaning of art in terms of wellbeing, health and the appreciation of their living environment.   

Tavoitteena on kiinnostava, ajankohtainen ja monia kohderyhmiä huomioiva tapahtumien viikko Forssassa.

The goal is that the events during Forssa Week are interesting, up-to-the–minute and take into account a wide range of target groups.


 ...SIVUJA PÄIVITETÄÄN ...UNDER CONSTRUCTION

 
 
 


lue lisää >

Teema ”TEHDAS”

Forssan pitkä historia teollisuuskaupunkina on teeman lähtökohta. Axel Wilhelm Wahrenin 1847 perustaman kehräämön ympärille kasvanut tehdasyhdyskunta oli malli muille suomalaisille teollistuville kaupungeille. Suuret tehdasrakennukset ja verstaat tarjosivat työpaikan paikkakuntalaisille viime vuosikymmenelle asti.

Forssa’s long history as an industrial town is the theme’s starting point. Axel Wilhelm Wahren established the spinning mill and the growing factory community around it was a model for other industrial towns. The large factory buildings and workshops provided jobs up until ten years ago. 

Tehtaiden keskellä Forssassa eletään yhä. Sittemmin osa vanhoista tehdasrakennuksista on kunnostettu uuteen käyttöön. Työllisyys ei ole tällä hetkellä hyvissä kantimissa, mutta edelleen tehtaissa opiskellaan, tehdään työtä ja taidetta. Ja nautitaan kulttuurista, menneisyyttä unohtamatta.

The factory in the centre of Forssa is still alive. Part of the old factory buildings have been renovated for new purposes. The employment situation at this stage is still not good, but the factory is once again used for study, for doing work and making artworks. And we should enjoy our arts and culture by not forgetting our past

  		    

*


 

 
 
Yhteistyökumppanit